Nawigacja

 • ŻYCZENIA NA WAKACJE

 • BEZPIECZNE WAKACJE 2017

  WIĘCEJ ZDJĘĆ W ALBUMIE-kliknij na obrazek

   Akcja  Szkolnego Koła PCK

  „Bezpieczne Wakacje”.

  Dnia 21 czerwca 2017 roku szkolne koło PCK we współpracy z nauczycielami i pielęgniarką szkolną przeprowadzili AKCJĘ szkolną na temat profilaktyki bezpiecznych zachowań uczniów w czasie wakacji. Uczniowie rozwiązując zagadki, oglądając historyjki obrazkowe oraz biorąc udział w  pogadance mieli okazję przypomnieć zasady postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu życia i zdrowia. Wszyscy uczniowie wykazali się znajomością telefonów alarmowych  i  prawidłowo  określali  właściwe postawy w sytuacjach trudnych.  

  Aktywność  uczniów została nagrodzona dyplomami ,znaczkami odblaskowymi oraz kolorowankami utrwalającymi poruszana tematykę.     

                               Organizatorzy:

                                                          Agnieszka Małż

                                                   Adriana Tokarska

                                          Ewa Dziekońska-Piłat

                                Danuta Nebeś ,    Monika Załoga- Dziadłowska

                                                                                                                                         

 • Zajęcia hipoterapii dobiegły końca

  Zajęcia hipoterapii dobiegły końca.

  21 czerwca 2017 roku  odbyły się ostatnie zajęcia projektu finansowanego przez PZU Fundację  „Jazda konna z elementami hipoterapii – upowszechnianie sportu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” . Był to pierwszy projekt nowopowstałego w naszym Ośrodku Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „RAZEM”. Zajęcia odbyły się, jak zawsze, w zaprzyjaźnionym Stadzie Ogierów w Kętrzynie.  Na początku dzieci i ich rodzice miały możliwość obserwowania zaprzęgania ogierów zimnokrwistych do zaprzęgów a potem wspólne przejażdżki bryczkami. Następnie prezes stowarzyszenia, pani Dorota Korneluk,  wręczyła nagrody i dyplomy dla przybyłych zwycięzców i wyróżnionych w konkursie plastycznym „Koń w oczach dziecka”. Prace te można oglądać w Galerii Stada Ogierów przy ulicy Bałtyckiej 1 przez okres wakacji w godzinach od 8.00 do 16.00. Zapraszamy serdecznie. Nas w Galerii przywitał dyrektor Stada Ogierów  pan Jerzy Gawarecki, który był zachwycony pracami plastycznymi.  Następnym punktem imprezy było ognisko, pieczenie kiełbasek, wspólne rozmowy, gry i zabawy, omówienie zajęć hipoterapii, pamiątkowe zdjęcia i dyplomy dla uczestników zajęć. Impreza była bardzo udana. Liczymy na to, że w następnym roku szkolnym nasi podopieczni nadal będą mieli możliwość uczestniczenia w tych zajęciach. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY naszemu sponsorowi dzięki, któremu nasze dzieci mogły się częściej uśmiechać biorąc udział w zajęciach z Sopisem, Galą i Gawrą. DZIĘKUJEMY.

  WIĘCEJ ZDJĘĆ W ALBUMIE-kliknij na obrazek

 • WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO-"KOŃ W OCZACH DZIECKA"

  Konkurs plastyczny

   „Koń w oczach dziecka” -  ROZSTRZYGNIĘTY!!!

  Zaproszenie do naszego konkursu przyjęło 10 placówek: Przedszkole Miejskie w Korszach, Przedszkole przy SOSW w Kętrzynie, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Węgorzewie. Otrzymaliśmy łącznie 100 prac plastycznych, w tym:

  - PRZEDSZKOLE:  29 PRAC

  - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY  I – III:  27 PRAC

  - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV- VI: 23 PRACE

  - GIMNAZJUM: 21 PRAC

  Niestety nie wszystkie prace spełniały wymagane kryteria, ale wszystkie były zachwycające i wybór najlepszych był niezmiernie trudny. Komisja w składzie: instruktor, terapeuta, koordynator konkursu Joanna Fuks-Konopka, instruktor Bogusław Konopka oraz Stefan Jaroszewski, nauczyciel plastyki Adriana Tokarska, wolontariuszki Wiktoria Konopka oraz Paulina Skorynko, wyłoniła laureatów:

  KATEGORIA PRZEDSZKOLE

  I miejsce

  KRZYSZTOF HAWRYSZ Przedszkole Miejskie w Korszach

  II miejsce

  JULIA MAKUŁA Przedszkole Miejskie w Korszach

  III miejsce

  SEBASTIA SZALAPAJ Przedszkole Miejskie w Korszach

  Wyróżnienie:

  - ANNA CZOK Przedszkole Miejskie w Korszach

  - MARTYNA SOCHACKA Przedszkole Miejskie w Korszach

  -LENA KRAKOWIAK  Przedszkole Miejskie w Korszach

  - JULIA CIOK Przedszkole przy SOSW w Kętrzynie, gr. KRASNALE

  KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I- III

  I miejsce

  OSKAR TURCZYN Szkoła Podstawowa w Korszach

  II miejsce

  WIKTORIA BORUCKA  SOSW im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie

  III miejsce

  BLANKA STUNŻO  Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza"

  Wyróżnienie:

  - WERONIKA KACZMAREK  SOSW im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie

  - ALEKSANDRA TOMASZEWICZ  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie

  - BEATA KISIEL SOSW im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie

  - MATEUSZ OBRĘBSKI SOSW w Żardenikach

   

  KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV- VI

  I miejsce

  NATALIA SCHNEIDER SOSW w Żardenikach

  II miejsce

  KATARZYNA TOMASZEWICZ Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie

  III miejsce

  ANNA OSTAPIUK SOSW w Braniewie

  Wyróżnienie:

  - BARTŁOMIEJ MALANOWSKI SOSW im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie

  - PATRYK BALEWSKI Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie

  - MIKOŁAJ PACZKOWSKI Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie

  GIMNAZJUM

  I miejsce

  MAJA CYDEJKO SOSW w Lidzbarku Warmińskim

  II miejsce

  KATARZYNA ZAKRZEWSKA SOSW im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie

  III miejsce

  DOMINIKA JASTRZĘBSKA SOSW im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie

  Wyróżnienie:

  - SYLWIA GARGULA SOSW w Lidzbarku Warmińskim

  - JAROSŁAW KOSTYK SOSW im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie

  - AGATA TOMCZAK Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie

  WSZYSTKIM WYRÓŻNIONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

  Na laureatów czekają nagrody rzeczowe i dyplomy.

  Prace będą prezentowane w SOSW w Kętrzynie od 19.06.2017 do 23.06.2017, a następnie w GALERII Stada Ogierów ul. Bałtycka 1 w Kętrzynie od 23.06.2017  do 28.08.2017 r.

  ZAPRASZAMY!!!

  WIĘCEJ ZDJĘĆ W ALBUMIE-kliknij na obrazek

 • OFERTA EDUKACYJNA

 • JUBILEUSZ 70-LECIA SZKOŁY

    

  WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI W ALBUMIE-kliknij na obrazek

       Dzień 14 czerwca 2017r dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego był dniem radości  i wzruszenia, ponieważ w tym dniu obchodzony był w szkole Jubileusz 70-lecia jej istnienia. Wszyscy obecni na uroczystości czuli podniosłość tej chwili. Na uroczystość zaproszenie przyjęli i byli z nami dostojni goście, którzy na co dzień służą nam radą, pomocą, wsparciem i doświadczeniem. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie, p. Ryszard Niedziółka - Starosta Powiatu Kętrzyńskiego, p. Iwona Kozłowska- skarbnik Powiatu Kętrzyńskiego, p. Marta Żylińska – dyrektor CUW,  dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dyrektorzy jednostek powiatowych oraz  komendanci i przedstawiciele służb mundurowych. Na uroczystość przybyli także przyjaciele, sympatycy oraz sponsorzy, a także emerytowani nauczyciele i dyrektorzy Ośrodka. Wszyscy otrzymali przepiękne statuetki w kształcie serc, wykonane przez uczniów i nauczycieli.

        Akademia rozpoczęła się uroczystym polonezem w wykonaniu uczniów i nauczycieli, który to taniec wzbudził wiele pozytywnych emocji i wzruszeń, tym bardziej głębokich, że poloneza tańczyli również uczniowie niepełnosprawni ruchowo. Podczas Jubileuszu otrzymaliśmy wiele ciepłych słów i życzeń, kierowanych m.in. od zaproszonych gości, rodziców, emerytowanych nauczycieli. Dyrektor Ośrodka, p Ewa Jakubiec w swoim przemówieniu podkreśliła wyjątkowość uczniów i ich rodziców oraz wielkie zaangażowanie i bardzo dobrą pracę nauczycieli i pracowników.   

       Jubileusz szkoły był okazją do wspomnień, był czasem przywoływania w pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli. Ta także czas wzruszeń i refleksji nad mijającym czasem. 

         Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie istnieje od 1947 roku i jest placówką oświatową dla dzieci i młodzieży specjalnej troski. Dzieje Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie zawsze tworzyli ludzie, których pasja, wielkie zaangażowanie   i praca złożyły się na wygląd, atmosferę  i klimat placówki, która przez lata wytworzyła bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń ludzi – nauczycieli, pracowników oraz uczniów i absolwentów. 

          70-letni, jubileuszowy  dzień przypomniał, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły – nauczycie i wychowawcy, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci i niech tak zostanie. W codziennej pracy z dziećmi wymagającymi szczególnej troski, nauczyciele  i rodzice pamiętają, słowa papieża Polaka- Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Pani dyrektor życzyła więc wszystkim obecnym i sobie, samych 5 i 6 z tego sprawdzianu. 

 • OTWIERAMY NOWY KIERUNEK ZAWODOWY