Nawigacja

 • KONKURS-DARY JESIENI

  W naszym Ośrodku został ogłoszony konkurs pod patronatem Pani dyrektor Ewy Jakubiec. Konkurs został zorganizowany przez samorząd uczniowski, którego przewodniczącą jest pani Ela Berlińska, oraz przez panie: Ewę Bylińską i Anetę Dunaj. Zadaniem uczestników było wykonanie przestrzennej kompozycji z darów jesieni. Należało wykonać jedną pracę na grupę bądź klasę. Mile widziana była pomoc rodziców :-) Wpłynęło wiele pięknych dekoracji i jury miało bardzo trudny wybór w wyłonieniu zwycięzcy. Dlatego też nikt nie był przegranym! Wszyscy uczestnicy stanęli na podium :-)

   

  Ewa Bylińska

  WIĘCEJ ZDJĘĆ W ALBUMIE

 • UCZNIOWIE Z ZESPOŁÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

   

  Z okazji Dnia Papieskiego 18 października 2017 r. w bibliotece miejskiej dzieci z klas edukacyjno-terapeutycznych zaprezentowały program „Św. Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją”. W przedstawieniu wzięło udział 32 uczniów wspomaganych przez p. Dianę i p. Adriana w roli narratorów. Występ z dużym zainteresowaniem obejrzeli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, szkoły w Biadaszkach oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie. Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Spektakl został przygotowany przez panie: Grażynę Janowicz, Monikę Grudzińską, Agnieszkę Małż, Joannę Fuks-Konopka, Ewę Dziekońską-Piłat.

  ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

 • DZIEŃ PATRONA

  Dzień Patrona w SOSW

  Z  okazji Dnia Patrona 17 października 2017  uczniowie z klas edukacyjno-terapeutycznych przygotowali program pt. „Św. Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją” wg autorskiego scenariusza i pod kierunkiem p. Grażyny Janowicz. Dzieci przypomniały najważniejsze fakty z historii Polski oraz z życia naszego Patrona. Wszystko było przeplatane wypowiedziami Ojca Świętego Jana Pawła II a ubogacone piosenkami w wykonaniu Natalki Surowiec. W przedstawieniu wzięło udział 32 uczniów.  W rolę Pana Jezusa wcielił się Błażej Wiewiórski-Malinowski, Maciek Stępień zaprezentował postać św. Wojciecha a Jakub Dąbrowski św. Jana Pawła II. W roli narratora wystąpiła p. Diana oraz p. Adrian. Przedstawienie dostarczyło wielu emocji zarówno młodym aktorom jak i licznie zgromadzonej publiczności. Program przygotowały panie: Monika Grudzińska, Agnieszka Małż, Adriana Tokarska, Ewa Dziekońska-Piłat, Barbara Psujek.

  Grażyna Janowicz

  WIĘCEJ ZDJĘĆ W ALBUMIE

 • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 • ŻYCZENIA OD DYREKTORA

 • WARSZTATY Z PANIĄ EWĄ MAKSYMOWICZ

  11 października 2017 roku na zaproszenie Stowarzyszenia STO odwiedziła naszych uczniów pani Ewa Maksymowicz - osoba niewidoma. Pani Ewa opowiadała jak radzą sobie w codziennym życiu osoby niewidome, oraz w jaki sposób pomóc czy przywitać się z takimi osobami. W warsztatach wzięły udział kl. IV-V, V-VII i II-III gimnazjum.

  M.Szymańska

  WIĘCEJ ZDJĘĆ W ALBUMIE-kliknij na obrazek

 • „Zdrowe II śniadanie”

  6 października 2017 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Dorosłych Upośledzonych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” było inicjatorem akcji pod hasłem „Zdrowe II śniadanie”. Uczniowie klasy IV-VII TP oraz IISSPP mogli samodzielnie wykonać kolorowe, zdrowe kanapki oraz skosztować zdrowych gofrów z malinowym musem.  Degustacja odbyła się w sali muzycznej przy wesołym akompaniamencie największych dziecięcych hitów. Do wspólnej zabawy zostały zaproszone wszystkie młodsze klasy. Następnie uczniowie klasy IISSPP poczęstowali  zdrowym II śniadaniem uczniów gimnazjum i szkoły zawodowej oraz wszystkich nauczycieli.

  Stowarzyszenie „STO”

  WIĘCEJ ZDJĘĆ W ALBUMIE-kliknij na obrazek

 • DZIEŃ CHŁOPAKA

  Dzień Chłopaka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie

  Dzień Chłopaka przypada 30 września, jednak tym razem, chłopcy mogli świętować nieco dłużej. 3 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie świętowaliśmy wraz z uczniami kl. V-VII SOSW Dzień Chłopaka. Było wiele atrakcji i frajdy. Swoje zabawy chłopcy rozpoczęli od rysowania własnych karykatur. Przy tej konkurencji było wiele śmiechu i radości. Następnie odbyły się nieco trudniejsze, manualne konkurencje: przyszywanie guzików, nawijanie jedną ręką sznurka z cukierkiem na palec, czy konkurs wiedzy o markach samochodowych oraz konkurs na skomponowanie menu na zdrowe i pożywne danie. Chłopcy otrzymali dyplomy w następujących kategoriach: Mistrz Kuchni, Znawca Samochodów i Mistrz Igły. Wszyscy byli bardzo zaangażowani podczas wspólnej zabawy, widać świętowanie Dnia Chłopaka w bibliotece przypadło im do gustu. Na koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze, a najlepsi w konkurencjach dodatkowo nagrody.

  Imprezę zorganizowały: Bożena Musielak, Monika Szymańska,  Barbara Psujek i  Adriana Tokarska

  WIĘCEJ ZDJĘĆ W ALBUMIE

 • POŻEGNANIE LATA

   

  W dniu 4.10.2017. o godzinie 16.00 na stadionie Orlika  odbyła się impreza ujęta w kalendarzu imprez internackich pod tytułem „Pożegnanie Lata”.Głównym punktem imprezy były gry i zabawy. Impreza  trwała 1 godzinę. Uczestniczyły w niej wszystkie dzieci z internatu pod opieką swoich wychowawców.

  Osobami odpowiedzialnymi za przebieg zajęć były Marzena Cwalina, Cecylia Rafalska, Mariola Wójcik, Zofia Polito oraz Beata Walewska. Przed rozpoczęciem zajęć przypomniałam o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa  w czasie gier i zabaw oraz o pozostawieniu porządku.Po powitaniu uczestników podałam temat i precyzyjnie sformułowałam cele zajęć w sposób jak najbardziej zrozumiały. Zajęcia przebiegały wg ustalonego wcześniej scenariusza zajęć.

  Pierwszą zabawą były skoki na skakance z przeszkodami. Następnym zadaniem był wyścig z piłeczką na łyżce. Uczestnicy otrzymali łyżki i piłeczki, które musieli przenieść w określone miejsce w jak najszybszym czasie. Zabawa ta wywołała dużo radości. Każdy z uczestników mógł się sprawdzić w wybranej przez siebie konkurencji. A było w czym wybierać. Na koniec imprezy dzieci otrzymały pączki, które wcześniej upiekły pod okiem pani Marioli i pani Zosi.  Poczęstunkiem były też cukierki.

   „Pożegnanie Lata” było udaną imprezę, ponieważ dzieci mogły aktywnie spędzić wolny  czas, rozwijać zainteresowania, integrować się i nabywać umiejętności zdrowej, sportowej rywalizacji.

  Marzena Cwalina

  WIĘCEJ ZDJĘĆ W ALBUMIE-kliknij na obrazek

 • KĘTRZYN W OCZACH DZIECKA

  REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

  pod hasłem

                   

                   "KĘTRZYN W OCZACH DZIECKA"

  1. Organizatorzy konkursu:

  Stowarzyszenie na  Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo
   i Ich Rodzin "STO" w Kętrzynie

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie

   

   

            Koordynatorem konkursu jest Adriana Tokarska.

  1. Cele konkursu:

  -  kształtowanie pozytywnego stosunku do swojej miejscowości, ukazania piękna rodzinnego miasta,

  -  kształtowanie twórczej postawy wobec sztuki, kultury i przyrody małej Ojczyzny,

  - prezentacja w formie plastycznej wybranych zabytków, urokliwych miejsc, związanych
     z miejscem zamieszkania,

  - konfrontacja doświadczeń z zakresu różnych technik plastycznych dzieci i młodzieży
    w wieku szkolnym,

  - wspieranie działalności plastycznej i umożliwienie zaprezentowania zdolności
     oraz efektów twórczej pracy dzieci i młodzieży.

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z miasta Kętrzyna i odbywa się
   w trzech kategoriach wiekowych:

  I – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

  II – uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej

  III – uczniowie gimnazjum

  1. Uczestnicy konkursu, biorąc udział w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb przedsięwzięcia.
  2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
  3. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką plastyczną, płaską w formacie A3. Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z materiałów sypkich.
  4. Na odwrocie pracy należy podać następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, klasa, nazwa i adres placówki, telefon, e-mail oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
  5. Prace złożone, uszkodzone, nie spełniające warunków zawartych w regulaminie oraz złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
  6. Prace należy dostarczyć do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
   im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie, ul. Klonowa 2B do dnia 31.10.2017 r.
  7. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
  8. Podsumowanie konkursu odbędzie się 7.11.2016 roku, wyniki zostaną ogłoszone
   na stronie internetowej placówki - http://soswketrzyn.edupage.org
  9. W każdej kategorii wiekowej wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca (I, II, III) oraz dwa wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną dostarczone osobiście przez organizatora lub przesłane pocztą.
  10. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Urząd Miasta Kętrzyn oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie
  11.  Prace nie będą odsyłane, pozostają własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji. Prezentowane będą na wystawach promujących walory naszego miasta, stronie internetowej i facebooku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie.

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

   

 • WMTD 2017

  W dniu 29.09.2016 r. w ramach obchodów VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia – WMT Day 2017 -  w naszym Ośrodku odbył się  Konkurs Matematyczno-Logiczny MT EXPERT.

  Patrol uczniowski przepytywał z tabliczki mnożenia uczniów i pracowników Ośrodka. Pytania miały trzy stopnie trudności i aby uzyskać tytuł MT EXPERT i dostać plakietkę „Mistrza mnożenia” trzeba było odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania. Uczniowie i pracownicy Ośrodka chętnie brali udział w zabawie. Wszyscy biorący udział częstowani byli cukierkami.

  zdjęcia w albunie fotograficznym

 • WYCIECZKA DO MOTYLARNII W MARCINKOWIE

  W poszukiwaniu Pani Jesieni przedszkolaki z naszego ośrodka wybrały się na wycieczkę do Ogrodów Pokazowych i Motylarnii w Marcinkowie. Miejsce okazało się bajkowe, pełne kolorów i zapachów. Podążając ścieżkami edukacyjnymi poznaliśmy wiele gatunków roślin oraz małą architekturę ogrodową.

                     Celina Rafalska 

 • „BEZPIECZNA SZKOŁA, BEZPIECZNY UCZEŃ”

   

  26 września 2016 r. szkolne koło PCK przeprowadziło AKCJĘ szkolną pod hasłem "Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń ” realizując wdrażanie   szkolnego programu profilaktyczno - wychowawczego. Celem akcji było przypomnienie bezpiecznych zachowań w ruchu pieszym i rowerowym. Uczniowie utrwalali zasady przejścia przez ulicę i odgadywali zagadki.

   

  Nagrodą za aktywny udział w konkursach były nagrody rzeczowe oraz słodycze.

  Uczniowie wykazali się dobrą znajomością zasad bezpieczeństwa na drodze. Uczestnicy akcji otrzymali znaczki odblaskowe, ilustracje tematyczne.

  Osoby odpowiedzialne za zrealizowanie akcji: Agnieszka Małż, Ewa Dziekońska-Piłat, Adriana Tokarska.

  ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

   

   

 • DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

  20 września 2017 roku w naszym Ośrodku odbył się Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Imprezę zorganizowały panie: Ewa Bylińska, Celina Rafalska i Beata Walewska. Dzieci z grup przedszkolnych „Iskierki”, „Krasnale” i „Smerfy” gościły u siebie młodsze zespoły edukacyjno-terapeutyczne. Wszyscy ochoczo uczestniczyli w zabawach tanecznych przy największych przebojach dla najmłodszych, które przeplatane były konkurencjami z użyciem balonów i zabawami integracyjnymi z chustą animacyjną. Po wyczerpującej rozrywce czekał na dzieci słodki poczęstunek.  Na koniec goście wręczyli przedszkolakom pamiątkowe medale, natomiast przedszkolaki podarowały starszym kolegom i koleżankom maskotki.

   

  Ewa Bylińska

  WIĘCEJ ZDJĘĆ -kliknij na obrazek

 • ŚWIĘTO PLONÓW-FOTORELACJA

 • WYJAZD INTEGRACYJNY

  Uczniowie naszej szkoły w dniach 14-15. 09.2017 na zaproszenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Przystani. Spotkali tam swoich kolegów, absolwentów naszej szkoły. Wspólnie grali w piłkę siatkową a później bawili się na wieczornej dyskotece.

  Dorota Korneluk

  WIĘCEJ ZDJĘĆ W ALBUMIE-kliknij na obrazek

 • SOSW im św. Jana Pawła II w Kętrzynie na III Paraolimpiadzie

  14.09.2017r o godzinie 10.30 odbyła się III Paraolimpiada dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowana przez Warsztaty Terapii Zajęciowej z Kętrzyna, która odbyła się na hali MOSi R.

  Uroczystość rozpoczęła prezentacja kilkunastu drużyn z całego powiatu około 200 uczestników. Następnie organizatorzy wnieśli flagę Paraolimpiad i umieścili ja na maszcie. Imprezę uświetnił pokaz umiejętności sportowych klubu rolkarskiego „Blue Bear”. Imprezę otworzył włodarz miasta Kętrzyn p. Krzysztof  Hećman.  Nasz Ośrodek   reprezentowało , aż 31 zawodników z następujących klas: I-IIISP, IIITP, V-VITP, VI-VIITP, IIITG wraz z nauczycielami i opiekunami. Dużą radość sprawiły dzieciom następujące konkurencje:

  - rzut do celu woreczkiem gimnastycznym

  - rzuty osobiste do kosza

  - bieg na dystansie 60 metrów.

  Gospodarz zapewnił wszystkim dzieciom napoje, słodki poczęstunek. Uczniowie wraz z nauczycielami bardzo dziękują naszym przyjaciołom z WTZ za zaproszenie na wspaniałą imprezę. Opiekę nad uczniami sprawowały następujące panie: Joanna Fuks-Konopka, Ewa Semeniuk, Beata Kontoftt, Katarzyna Milewicz, Agnieszka Małż, Ewa Bylińska oraz niezastąpione opiekunki.

  Agnieszka Małż

  ZDJĘCIA W ALBUMIE-kliknij na obrazek

 • ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY

 • BEZPIECZNE WAKACJE 2017

  WIĘCEJ ZDJĘĆ W ALBUMIE-kliknij na obrazek

   Akcja  Szkolnego Koła PCK

  „Bezpieczne Wakacje”.

  Dnia 21 czerwca 2017 roku szkolne koło PCK we współpracy z nauczycielami i pielęgniarką szkolną przeprowadzili AKCJĘ szkolną na temat profilaktyki bezpiecznych zachowań uczniów w czasie wakacji. Uczniowie rozwiązując zagadki, oglądając historyjki obrazkowe oraz biorąc udział w  pogadance mieli okazję przypomnieć zasady postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu życia i zdrowia. Wszyscy uczniowie wykazali się znajomością telefonów alarmowych  i  prawidłowo  określali  właściwe postawy w sytuacjach trudnych.  

  Aktywność  uczniów została nagrodzona dyplomami ,znaczkami odblaskowymi oraz kolorowankami utrwalającymi poruszana tematykę.     

                               Organizatorzy:

                                                          Agnieszka Małż

                                                   Adriana Tokarska

                                          Ewa Dziekońska-Piłat

                                Danuta Nebeś ,    Monika Załoga- Dziadłowska

                                                                                                                                         

 • Zajęcia hipoterapii dobiegły końca

  Zajęcia hipoterapii dobiegły końca.

  21 czerwca 2017 roku  odbyły się ostatnie zajęcia projektu finansowanego przez PZU Fundację  „Jazda konna z elementami hipoterapii – upowszechnianie sportu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” . Był to pierwszy projekt nowopowstałego w naszym Ośrodku Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „RAZEM”. Zajęcia odbyły się, jak zawsze, w zaprzyjaźnionym Stadzie Ogierów w Kętrzynie.  Na początku dzieci i ich rodzice miały możliwość obserwowania zaprzęgania ogierów zimnokrwistych do zaprzęgów a potem wspólne przejażdżki bryczkami. Następnie prezes stowarzyszenia, pani Dorota Korneluk,  wręczyła nagrody i dyplomy dla przybyłych zwycięzców i wyróżnionych w konkursie plastycznym „Koń w oczach dziecka”. Prace te można oglądać w Galerii Stada Ogierów przy ulicy Bałtyckiej 1 przez okres wakacji w godzinach od 8.00 do 16.00. Zapraszamy serdecznie. Nas w Galerii przywitał dyrektor Stada Ogierów  pan Jerzy Gawarecki, który był zachwycony pracami plastycznymi.  Następnym punktem imprezy było ognisko, pieczenie kiełbasek, wspólne rozmowy, gry i zabawy, omówienie zajęć hipoterapii, pamiątkowe zdjęcia i dyplomy dla uczestników zajęć. Impreza była bardzo udana. Liczymy na to, że w następnym roku szkolnym nasi podopieczni nadal będą mieli możliwość uczestniczenia w tych zajęciach. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY naszemu sponsorowi dzięki, któremu nasze dzieci mogły się częściej uśmiechać biorąc udział w zajęciach z Sopisem, Galą i Gawrą. DZIĘKUJEMY.

  WIĘCEJ ZDJĘĆ W ALBUMIE-kliknij na obrazek

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie
  11-400 Kętrzyn
  Ul. Klonowa 2B
 • 897512355.
  (+48)786866815

Galeria zdjęć